مرکز داده

Data Center Infrastructure
UPS
DCIM
cctv

Passive

Cooling

GEN-SET

Mechanichal

Power Units

Access Control

Fire Fighting and Fire Alarm

Data Center Infrastructure

ایجاد و پشتیبانی زیرساخت مرکز داده

 1. سیستم سرمایشی یا Cooling
 2. سیستم های برقی و تابلوهای برق Power Units
 3. سیستم نظارت تصویری CCTV
 4. سیستم درب و کنترل تردد Access Control
 5. سیستم مانیتورینگ DCIM
 6. سیستم برق بدون وقفه UPS
 7. سیستم برق اضطراری GEN-SET
 8. اعلان و اطفاء حریق Fire Fighting and Fire Alarm
 9. تاسیسات موتورخانه ای Mechanical
 10. شبکه غیر فعال Passive

طراحی و مشاوره

طراحی و مشاوره ساخت مراکزداده Traditional و Modular بر اساس استاندارد های BICSI, TIA942, EPI, EN60050
تهیه و ارائه طراحی مفهومی (Conceptual design) و طراحی اجرایی (Detail design) مرکزداده به تفکیک
تهیه زون های مرکزداده بر اساس نیاز و اولویت در طراحی (Civil Engineer)
تهیه نقشه های SLD تابلوهای برق و ATS (Power Units)

تهیه نقشه های اجرایی ومحاسبات

سیستم تاسیسات موتورخانه ای براساس 2N و N+1
سیستم سرمایشی و محاسبات مربوطه (Cooling System)
سیستم شیلد الکترومغناطسی (EMI Shielding)
سیستم اعلان و اطفاء حریق (Fire Fighting and Fire Alarm)
سیستم نطارت تصویری (CCTV)
نیازمندی کنترل تردد (Access Control)
سیستم برق بدون وقفه (UPS)
برق اضطراری (Gen-Set)
زیرساخت شبکه غیرفعال (Passive) به دو روش Traditional و Pre-Terminated
سیستم اتصال زمین و صاعقه گیر (Earth and Lightning arrester)
سیستم روشنایی (Lighting)
زیرساخت کف و سقف کاذب (Raised floor and False Ceiling)
سیستم مانیتورینگ (DCIM and BMS)
استقرار رک و راهروهای سرد و گرم (Rack and Cooling system)

     Data Center Software as a Service

 

     طراحی، تامین و اجرای

 • زیرساخت های مبتنی بر کلاد براساس Cisco ACI
 • زیرساخت های مبتنی بر کلاد براساس VMware NSX-T
 • زیرساخت های مبتنی بر مجازی سازی VMware, Hyper-v
 • زیرساخت های مبتنی بر سرویس باس WSO2
 • زیرساخت های مبتنی Platform IOT
 • زیرساخت های مبتنی Docker and Kubernetes

          Data Center Hardware as a Service

 

           تهیه، تامین و اجرای

 • سرورهای مرکزداده (HPE, SUN, IBM)
 • سیستم های ذخیره ساز (Storage HPE, EMC, HITACHI)
 • سیستم های فعال شبکه (Switch and Router Cisco)
 • سیستم های امنیتی شبکه (Firewall and WAF HPE, Juniper, Fortinet, Sophos)
پیمایش به بالا