اخبار

آیین افتتاح مرکز مهارت آموزی فنی و تخصصی جوار کارگاهی شرکت پدیسار انفورماتیک برگزار شد. تداوم سودآوری پدیسار انفورماتیک طی ۵ سال رشد ۲۵۰ درصدی سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۲

اخبار بیشتر بخوانید »