خدمات ، نگهداری و پشتیبانی


بخش پشتيباني و نگهداري پديسار بر اساس موارد زير شکل گرفته است :

  1. گروه UPS
  2. گروه بانکداري
  3. کارگاه الکترونيک
  4. گروه تحقيق و توسعه
  5. گروه انبار گرداني و توزيع
  6. گروه F.S.G
  7. شبکه
  8. گروه خدمات و پشتيباني
گروه خدمات و پشتيباني

بخش پشتيباني پديسار با بيش از 60 متخصص سخت افزار و مهندسين و تکنسين هاي برجسته که پيرامون محصولات ارائه شده توسط پديسار به طور کامل آموزش ديده اند پشتيباني فني براي مشتريان پديسار را بر عهده دارند . از سال 1996 پشتيباني فني کامل در تمامي زمينه هاي محصولات ارائه شده و تمامي قراردادهاي پشتيباني فني را در رابطه با عمده سازمانهاي دولتي ، بانکها ، دانشگاهها و کارخانه هاي ايراني بطور موفقيت آميزي به انجام رسانده ايم .