زمینه فعاليت‌هاي پدیسار انفورماتیک


 1. ارائه راهکارهای جامع در حوزه های بانکداری الکترونیک، پرداخت الکترونیک و نظام های مالی (Financial Solution)
 2. ارائه خدمات مهندسی پشتیبانی و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری در سطح کشور (Support & Services)
 3. تولید نرم افزار و پیاده سازی راه حل های جامع بانکداری الکترونیکی , (e-payment) (e-banking)
 4. طراحی و اجرای شبکه های مختلف LAN و WAN و پشتیبانی و نگهداری تخصصی شبکه در سطح کشور.
 5. طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه های سخت افزاری موردنیاز (راهکارهای پرداخت الکترونیک نظیر خودپرداز، کیوسک، pos و ...)

خدمات متنوع کمی و کیفی به مشتریان شبکه بانکی کشور برابر با مقررات بانک مرکزی اقدام نماید و در 7 حوزه اصلی شامل موارد ذيل فعاليت خود را تعمیق نماید :
 • Switch & Channel Manager
 • P.O.S (Pos & M-pos)
 • A.T.M (ATM & Cache less ATM)
 • Kiosks (Banking & Info Kiosk)
 • E-Payment Gateways
 • Cards and Card less Payment Solutions
 • Mobile Infrastructure

در راستای موارد صدرالاشاره، اهداف محصولات تولید شده به شرح ذیل می‌باشد:
 • ارتقاء هر چه بیشتر سطوح کیفی و کمی ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به همراه توسعه، تنوع و نوآوری در گستره این خدمات، ابزار و کانالهای ارائه آنها.
 • ارائه خدمات پرداخت اعم از تهيه، تأمين و پذيرش انواع کارت¬هاي پرداخت نقدي و اعتباري و توسعه سامانه های کارت وفاداری
 • ایجاد زیرساخت های لازم به منظور ارائه خدمات ارزش افزوده جدید (Value Added Service) و پشتیبانی از سرویس ها و خدمات پرداخت های آفلاین و هایبرید (ترکیب کارت بانکی و تراشـه پرداخت آفلاین)
 • تأمين سخت¬افزارها و نرم¬افزارهاي مرتبط و مبتنی بر کارت و بدون کارت.
 • تأمين زيرساخت¬هاي مخابراتي و ارتباطي مرتبط جهت ايجاد بسترهاي برقراري کانال¬هاي دريافت و پرداخت الکترونيک.
 • ارائه و توسعه ابزارها و خدمات نوين و پرداخت¬ تجارت همراه (Mobile Business) نظیر :
  • Mobile Payment & Mobile Banking
  • Near Field Communication (NFC)
  • Mobile Wallet
  مبتنی بر فناوری های ارتباطی ترکیبی USSD / SMS / GPRS
 • ارائه انواع سرویس¬های غیرحضوری بصورت مکانیزه در حوزه بانکداری خرد