سوئیچ و درگاه جامع خدمات بانکداری


ویژگی های سامانه ESB
 1. افزایش سرعت گزارش‌گیری تا بالاترین سطح (سامانه گزارش‌گیری برخط)
 2. برقراری ارتباط میان کانالهای مختلف بدون نیاز به تغییر در ساختار پیام .
 3. خارج نمودن برخی از خدمات از بانکداری متمرکز همانند مدیریت تراکنش‌ها، مدیریت کاربران و مغایرت‌گیری.
 4. ایجاد سیستم یکپارچه به منظور مدیریت گزارشات پرداخت از کانال‌های مختلف.
 5. توسعه و یا حذف یک یا چند کانال پرداخت، متناسب با نیازها آتی مراجع بانکی بدون نیاز به تغییرات نرم افزاری بنیادین.
 6. پشتیبانی از روش‌های تجمیع، پروتکل‌ها و مدل‌های امنیتی مختلف و امکان ارتقاء مکانیزم‌ها و پروتکل‌های موجود.
 7. ایجاد سهولت در توسعه و استفاده از سیستم‌های پرداخت جدید.
 8. استقلال سامانه‌های پرداخت از سامانه بانکداری متمرکز "یاقوت" و امکان هرگونه تغییر در سیستم مرکزی.
 9. توسعه سبد محصولات در رابطه با ارائه خدمات غیر حضوری.

اجزای ESB
 1. سامانه مغایرت‌گیری
 2. سامانه مدیریت امن تراکنش‌ها
 3. سامانه مدیریت گزارشات
 4. مدیریت ارتباطات (تبدیل پروتکل‌های ارتباطی به یکدیگر)
 5. سامانه مدیریت خدمات مشتریان از قبیل مدیریت کاربران (رمز سامانه‌ها، سقف عملیات) و اعطا و لغو خدمات
 6. مدیریت کانال‌ها (ارتباط با یاقوت، PSP ، سوئیچ بانک عامل ، شعب، کانال‌های حضوری و غیرحضوری و .....)