مدیران شرکت


جناب آقای منوچهر پورمحمدی
  • رئیس هیات مدیره
  • پست الکترونیکی: mpourmohamadi@padisarco.com
سرکار خانم پریسا پورمحمدی
  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره
  • پست الکترونیکی: ppourmohammadi@padisarco.com
جناب آقای سامان میرنبوی
  • معاون برنامه ریزی و توسعه بازار
  • پست الکترونیکی: smirnabavi@padisarco.com
جناب آقای حسین نیک روش
  • معاون مالی و اداری
  • پست الکترونیکی hnikravesh@padisarco.com