سوئیچ و سامانه مدیریت کارت
استانداردهای امنیت سوئیچ کلیدی ترین عامل پرداخت

تولید کننده تخصصی نرم افزارهای انجام تراکنش های مالی با امنیت بالا. در حال حاضر بیش از 200 مشتری بین المللی فعال در 35 کشور جهان، به منظور کاهش هزینه ها، جلوگیری از تقلب، افزایش و حفظ کارایی عملیات، افزایش سطح سرویس دهی و سودآوری از راه حل های جامع گروه m2m استفاده می نمایند.