تاریخچه


شرکت پدیسار انفورماتیک با سرمايه‏اي از تخصص و تجربه مديران ارشد كشور در زمينه انفورماتيك، مديريت و علوم سيستم و با هدف طراحي و پياده سازي پروژه هاي ملي فناوري اطلاعات، ارائه و گسترش محصولات و سرویس های بانکداری الکترونیک جمهوري اسلامي ايران، در تیر ماه سال 1375 تأسيس گرديد. سياست اجرايي اين شرکت از بدو تاسيس، حضور در پروژه هاي ضروري و کليدي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي کشور است و اين سياست تاکنون شاخص فعاليت هاي شرکت بوده است. مبناي اين سياست، ترجيح ارائه خدمات گسترده به ملت ايران در اقصي نقاط کشور از طریق سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و بانک های کشور و ورود به حوزه هاي نوين فناوري اطلاعات برپاية خلاّقيت بوده است.

به کارگيري اصولي فناوري اطلاعات در راستای توسعه صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک همواره شعار شرکت پدیسار انفورماتیک بوده است و این شرکت در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نبوده است، زیرا علیرغم پيشرفتهاي فزاينده در صنعت فناوري اطلاعات در ساليان اخير، هنوز بسياري از طرحهاي ضروري کشور همچنان بدون متولي مانده است و پدیسار به عنوان یکی از مجريان این عرصه، مصمّم است تواناييهاي خود را در راستاي اعتلا و گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و بانکداری الکترونیک در سراسر کشور پهناور ايران به کار گرفته و فعاليت‌هايش براي همة مردم ايران سودمند باشد و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد نمود.