شرکت های انفورماتیکی همکار به پدیسار انفورماتیک


  • شرکت آرین ماهواره
  • شرکت فناوری اطلاعات- حوزه تخصصی ارتباطات رادیویی، ماهواره و انتقال اطلاعات از طریق ماهواره SAP، خدمات اینترنت و اینترانت ماهواره ای.

  • شرکت راویس پرداز
  • شرکت تولید کننده خودپرداز و سایر محصولات حوزه پرداخت الکترونیک- حوزه تخصصی تولید، توسعه و بومی سازی فناوری های نوین بانکداری الکترونیکی و تجهیزات بانکی

  • شرکت فناسا
  • شرکت فناوری اطلاعات- حوزه تخصصی سامانه های هوشمند حمل و نقل عمومی (ITS)

  • شرکت فراز پردازش پدیسار
  • شرکت فناوری اطلاعات- شرکت تولید و ارائه دهنده نرم افزارها و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک