نرم افزار خود پرداز (ATM)


 1. تولید دستگاه های ATM و کیوسکهای بانکی با همکاری شرکت های معتبر خارجی
 2. بازاریابی و فروش دستگاه های ATM و کیوسکهای تولیدی خود منطبق با نیاز مشتریان
 3. ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات دستگاه ها به مشتریان
 4. تحقیق و توسعه کاربردی برای نوآوری مستمر سازمانی در راستای چشم انداز ، مأموریت و نیاز مشتریان و بازار
 5. ارایه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره در حوزه تجهیزات بانکی و مخابراتی، طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات خاص

توانمندیها

 1. در اختیار داشتن طراحی و فناوری تولید تجهیزات بانکی
 2. امکان طراحی و تولید تجهیزات مورد درخواست بنا به سفارش
 3. امکان اتصال به سوییچ های مختلف بانکی
 4. ارائه مشاوره به شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری
 5. طراحی شعب بدون کارمند و شعب سیار
 6. طراحی شبکه های امن و تامین امنیت اطلاعات

نمونه کیوسکهای تولیدی